Галерия


Снимки на пациенти на д-р Димитър Димитров, лекувани с помощта на зъбни импланти


Един двучастов имплант в долна челюст

Два двучастови импланта в горна челюст

Два едночастови импланта в долна челюст

Два mis импланта в долна челюст

Три двучастови импланта в горна челюст

Три едночастови импланта в долна челюст

Цялостно имплантно възстановяване на долна челюст

Цялостно възстановяване на горна челюст с KOS импланти

Цялостно възстановяване на горна челюст след изваждане на всички зъби

Двучастови импланти в долна челюст

Двучастови импланти в долна челюст - 2

Единичен двучастов имплант в горна челюст

Единичен имплант Алфа Био в долна челюст

Имедиантно протезиране на импланти в долна челюст

Имплантно възстановяване на 36 зъб с керамични фасети на горни фронтални зъби

Протезиране върху двучастови импланти

Възстановяване на единичен зъб

Зъби и импланти в долна челюст

5 имедиантно натоварени импланта в горна челюст

6 двучастови импланта в горна челюст и 4 едночастови имедиантно натоварени в долна челюст

7 имедиантно натоварени импланта в долна челюст - непосредствено след екстракция

възстановявания с двучастови импланти

два едночастови импланта в долна челюст

имедиантно имплантиране на двучастов имплант

кос и bcs импланти

три двучастови импланти hexacone

три имедиантно натоварени импланта в горна челюст