Биография


Роден на 12.07.1969г в град София. Завършва образованието си по стоматология във стоматологичния факултет на мед.университет София през 1994г. От 1996г. работи в хирургично отделение на стоматологична поликлиника - Велико Търново. До 2001г специализира в катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия в стоматологичен факултет - София. През 2002 година придобива специалност "орална хирургия". Ежегодно посещава курсове, семинари и други форми на обучение, повишаващи професионалната квалификация.