Лечение с импланти - въпроси и отговори


Защо зъбните имплантати са за предпочитане?

Ако Вие, както и много други освен Вас, сте загубили един или повече зъби, то вече сте наясно с неприятните последствия от това. За много хора, загубата на зъби води до непривлекателна усмивка или неудобство от носенето на сваляеми протези. Често пъти са възможни дори болки или затруднения по време на хранене. Конвенционалната стоматология може да осигури заместване на загубените зъби, посредством мостове или сваляеми частични или тотални протези. Въпреки това, всеки един от тези методи си има своите недостатъци. Възстановяването с мостове изисква изпиляване на естествените зъби, за да може да осигурят здрава опора на заместваните зъби. Частичните и тоталните протези, могат (и често пъти са) значително подвижни по време на хранене и говор, причинявайки по този начин рани и говорни смущения. Друг проблем, който се среща след загуба на зъби е атрофията на алвеоларния гребен. Това е 'свиване' на онзи участък от костта на челюстите, където са се намирали корените на загубените зъби. Атрофията настъпва неминуемо след загубата на зъби и води до засягане функцията на челюстите, а в тежки случаи и до силни козметични промени по лицето. Поради значителния напредък на медицината и в частност - стоматологията, зъбните имплантати предлагат решение на повечето от изброените проблеми.Кои са основните етапи при поставянето на имплантат?

 • I етап - Диагностика, лечебен план и съгласие от пациента.
  По време на този етап се извършва пълна диагностика, формулира се и алтернативен лечебен план, преценяват се предимствата , недостатъците и рисковете на всяка от лечебните възможности. Абсолютно условие е пациентът да даде съгласието си за този метод на лечение. Зъбното имплантиране е метод на избор и като такъв трябва да бъде избран от пациента.
 • II етап - Стабилизиране на заболяването.
  На този етап засегнатият зъб(и) се отстраняват и се поставя подходяща временна конструкция (мост или протеза). По същото време се стабилизират и допълнителни здравословни проблеми на пациента (ако има такива).
 • III етап - Планиране и поставяне на имплантата.
  Зъбният имплантат се поствя в челюстта, посредством щадящ оперативен метод. В редки случаи, ако операцията ще бъде по-продължителна е възможно да се приложи транквилант, който се поставя от анестезиолог. Това не е обща упойка, но подпомага значително комфорта на пациента в стоматологичния кабинет. Нарича се невролепт-аналгезия (НЛА).
 • IV етап - Поставяне на надстройката.
  Процедурата се състои в разкриване на имплантата и свързване на надстройката. Надстройката е вторият елемент от зъбния имплантат, който се завива за него и ще носи натоварването от моста, короната, или протезата по време на дъвчене. Този етап се извършва 4-6 месеца след първата операция. На този етап се потвърждава остеоинтеграцията (включването) на имплантата в коста.
 • V етап - Временно възстановяване.
  След потвърждение, че остеоинтеграцията е протекла успешно, се изработва временна корона или мост, който престоява от 2 до 4 седмици.
 • VI етап - Окончателно възстановяване.
  Изработва се окончателната корона или мост.
 • VII етап - Поддръжка.
  Този етап включва клинично наблюдение на пациента и задължително поддържане високо ниво на хигиена в домашни условия. Лекуващият екип осигурява необходимата информация, съвети и напътствия за това.Има ли болка?

Трудно е за вярване, но поставянето на зъбни имплантати не е свързано с каквато и да е болка. След операцията, при наличие на оплаквания и дискомфорт, може да се изпишат аналгетици.Има ли отоци и подуване след лечение?

Повечето пациенти получават лек оток след операцията, който е предвидим и не е болезнен. Отзвучава в рамките на един до три дена. Ако се поставя костна присадка или няколко имплантата, отокът може да бъде по-изразен. Във всички случаи, обаче отзвучава в рамките на няколко дена.Кога мога да се върна на работа?

В повечето случаи пациентът е работоспособен още на следващия ден. Когато се касае за повече имплантати (оперативното поле е по-голямо) е добре да се изчакат 2-3 дни, за които се издава болничен лист.Колко дълъг е живота на имплантатите?

Това зависи от количеството и качеството на наличната кост по време на поставянето на имплантата, от неговото натоварване след това и поддържането му от страна на пациента. Веднъж поставен и интегриран, нормално е да се очаква срок от 12-15 години, а често и доживот.Изискват ли имплантатите поддръжка?

Да, както от страна на пациента, така и от страна на лекуващият екип. Имплантатите изискват поддръжка и проследяване на венечната област около тях, както и на нивото и състоянието на прилежаща кост около тях (както и всички естествени зъби-мостоносители).Мога ли да получа лечение с имплантати незабавно?

В този случай има две възможности:
1. Незабавно имплантиране - зъбът се отстранява и имплантатът се поставя на негово място. По този начин се формира нов изкуствен корен.
2. Незабавно възстановяване - имплантатът се поставя и зъбът се възстановява едновременно с това. Получава се нов зъб върху изкуствен корен.
В някои случаи е възможно веднага след изваждането на зъба да се постави имплантат и да се направи изкуствена временна коронка. Това има някои предимства за пациента (включително бързината на лечение и избягване нуждата от временни конструкции). Огромен недостатък (особено при единичните имплантати) е заниженият успех и трудното контролиране на венечната линия около короната. В нашата практика избягваме директния метод и предпочитаме по-сигурния метод на отложено натоварване, който е с доказана сигурност. В някои случаи, може да имплантираме веднага, след като сме извадили даден зъб. След което се изчаква нормалния заздравителен период. Изключение от това правило се допуска, когато пациента е загубил (или ще загуби) всичките си долни зъби. В този случай е доказано предимството на директното натоварване, в сравнение с отложеното. Това е възможно в случаите, когато долните имплантати ще са свързани помежду си и шийките им няма да се виждат.
Всеки един от тези варианти се обсъжда с пациента по време на предварителния преглед. Съобразно конкретния случай, се съставя клинична преценка за предстоящото лечение.Колко дълго продължава операцията по поставянето на имплантат?

Обикновено се касае за време от 30 мин. до 1 час, рядко при по-сложните случаи - 2-3 часа.Пречка ли е възрастта за лечението с имплантати?

Възрастта, сама по себе си, никога не е пречка за едно лечение с имплантати. Необходимо условия е общото здравословно състояние да е добро и да позволява извършване на манипулациите по имплантиране. За подобно лечение, обаче, има долна възрастова граница - около 18-20 год. (съответно при жени и мъже).Това обстоятелство се налага от факта, че след поставяне на имплантата на млад човек, скелетът (включително и костите на черепа) ще продължи да расте и да се развива, влошавайки условията около имплантата.При кои здравословни състояния е изключено поставянето на имплантати?

 • Химиотерапия, проведена през последните 6 месеца
 • Лъчелечение в лицево-челюстната област - след консултация с лекуващия лекар
 • Алкохолизъм
 • Психично заболяване - нелекувано
 • Всяко общо заболяване, довело до влошаване на общото състояние, през последните 3 месеца
 • Нерегулиран захарен диабет
 • Лечение със стероиди в големи дози
 • Тютюнопушене - само в случаите с костна присадка (костен графт)Кои състояния изискват предварителна консултация със специалист?

 • Нарушения в кръвосъсирването
 • Лечение със стероиди
 • Пациенти, лекувани с трансплантати
 • Костни нарушения, включително остеопорозаКакви са основните усложнения при лечение с имплантати?

Имплантатът не сраства с костта (не остеоинтегрира). Тази възможност зависи до голяма степен от участъка на челюстта, в който се имплантира, както и от качеството и количеството налична кост. Т.е. зависи от способността на хирурга да постави стабилно имплантат, който е обграден от достатъчно здрава кост. Ако имплантат 'не остеоинтегрира', то той бива отстранен на етапа на разкриване и поставяне на надстройката. При наличие на достатъчно костна тъкан, след определен период имплантирането може да бъде повторено. Дългосрочният успех на имплантатите, които са 'остеоинтегрирали' е 99% за 15 години. Не е коректно спрямо пациента, практикуващ стоматолог да дава доживотна гаранция. Показателен е факта, че ако за период от 5 години, нивото на кост около имплантата се запази стабилно, имплантатът притежава значителна дълготрайност, съизмерима с живота на пациента. Кървене и инфекции Тези усложнения винаги са рискови във всяка хирургична процедура. В нашата практика до момента не сме имали случай, с обилно следоперативно кървене или инфекция. Засягане на нерв В лицево-челюстната област има няколко нерва, които могат да се засегнат по време на имплантиране, ако се работи грубо и невнимателно, или операцията не се планира правилно. Най-важният от тях е долночелюстният нерв, наречен 'алвеоларен'. Той преминава през цялата долна челюст и осигурява чувствителност на долната устна. Поставянето на имплантат в крайните участъци на долната челюст винаги се планира внимателно, за да се избегне неговото увреждане и последващото изтръпване на долната устна от съответната страна. Ако този нерв се увреди и чувствителността на долната устна не се възстанови до 6 месеца, се счита, че настъпилите промени са постоянни и необратими. Засягане на прилежащи (съседни) зъби По време на нормално поставяне на имплантати, за съседните зъби има съвсем малък риск. В някои случаи, в които коренът на съседния зъб е закривен по посока на имплантатното място, е възможно да се прекъсне кръвоносният съд на зъба. В този случай се прибягва до кореново лечение на засегнатия зъб.