Имплантатни системи използвани в клиниката на д-р Димитър Димитров


Към системите за имедиантно натоварване д-р Димитров работи със:

Система Kos,bcs (dr.Ihde dental)

минимално инвазивни, без травматизиране на лигавицата, без ламба, кръв, конци... Лечението е с кратка продължителност. Протезната конструкция се поставя до 5-7 дни. По-малък брой посещения до окончателното възстановяване и изгодна цена. Покритото имплантиране се практикува при по-сложни клинични ситуации, които за съжаление са по-чести. При тези случаи обема на наличната кост е по-малък и е необходимо изключително прецизно поставяне на зъбния имплант. Много често за предварителна диагностика се използва КТГ. Необходимо е да се отпрепарира лигавицата и периоста /костта се оголва/. Имплантатите се поставят в нея и след това отново се покриват с лигавица и периост. Необходими са приблизително три месеца за долна челюст и четири за горна, за да завърши процесът на остеоинтеграция /здрава костно-имплантатна връзка/. След този период се пристъпва към изработване на постоянните протезни конструкции.
Система Hexacone (Dr.Iahde Detal)

Импланти Hexcone комбинират редица благоприятни харектеристики, които осигуряват положителни имплантологични резултати:
  • Имплантното тяло преминава плавно в конична форма в по-ниска част и води до кондензация на спонгиозната кост.
  • Апикално режещите ръбове улесняват нарязването и се самонавиват в костта.
  • Кресталните резби са изработени така, че да осигурят допълнитлно кондензиране на костта
  • Имплантът играе ролята на остеотом в костта
  • Абатмантите са пригодени за концепцията Platform Offset. Вътрешната част е прфектно запечатана на нивото на костта от конуса.
  • В горната част циркулярното подсилване води до висока механична стабилност.
  • Кресталният обърнат конус (CRC) преедпазава от по- нататъшно задълбочаване на периимплантит.
  • Повърхността Osmoactive води до бърз обмен на йони след имплантиране и защитава зоната от бактерии.